Ajankohtaista

Uutta Valkeassa: Intersport, The Athlete's Foot, Finlayson ja Vallila

Val­kean laa­jen­nus­osan ava­jai­sia vie­te­tään tänään per­jan­taina 18.11. Laa­jen­nus­osan ensim­mäi­seen ker­rok­seen avau­tu­vat urhei­lu­kau­pat Inters­port ja The Ath­le­te’s Foot. Toi­sessa ker­rok­sessa pal­ve­le­vat teks­tiili- ja sisu­tus­myy­mä­lät Fin­lay­son ja Val­lila.

Luvassa hui­keita ava­jais­tar­jouk­sia!

Ajankohtaista