Ajankohtaista

Sokoksen Löydä Itsesi -ilta Maria Veitolan, Makwan Amirkhanin ja Mert Otsamon seurassa

Nyt puhu­taan tyy­listä, sen raken­tu­mi­sesta ja itsensä löy­tä­mi­sestä. Ter­ve­tu­loa Sokok­sen Löydä Itsesi –iltaan Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulle ja Sokos Puku­mies –tava­ra­ta­loon to 17.11. klo 18 alkaen. Ilta alkaa Kesä­ka­dulla, jonka lavalla illan aiheesta kes­kus­te­le­vat tyy­li­nie­kat Maria Vei­tola, oulu­lai­nen muo­ti­suun­nit­te­lija Mert Otsamo sekä vapaa­ot­te­lu­tähti Makwan Amirk­hani.

Ammat­tiur­hei­lu­la­jeista maa­il­man nopeim­min suo­siota kas­vat­ta­van vapaa­ot­te­lun kan­sain­vä­li­sesti arvos­te­tuim­pien tai­ta­jien jouk­koon nous­sut Makwan Amirk­hani on myös van­nou­tu­nut tyy­lin ystävä ja tilai­suu­dessa ensi-iltansa saa­van lyhy­te­lo­ku­van tähti. Lyhy­te­lo­ku­van esi­tyk­sen jäl­keen Makwan tapaa Sokok­sen asiak­kaita ja fane­jaan tava­ra­ta­lon 2. ker­rok­sessa.

Löydä Itsesi Sokos Puku­mie­hestä!

Illan aikana sinulla on mah­dol­li­suus raken­taa omaa tyy­liäsi ammat­ti­lais­ten avus­tuk­sella. Pai­kalla on useita pukeu­tu­mis­neu­vo­jia ja Sokos Puku­mies tar­joaa illan ajan omis­ta­jille ‑20 % kai­kista nor­maa­li­hin­tai­sista tuot­teista S‑Etukortilla. Näh­dään Sokos Puku­mie­hessä!

(Alen­nus ei koske Sokos Herk­kua, Sokos Herkku Kios­kia, lah­ja­kort­teja eikä Hyvä Olo ‑kam­paa­mo­hoi­to­lan pal­ve­luita.)

Ajankohtaista