Ajankohtaista

Maria Drockilan pop up -myymälä Valkeassa!

Maria Drockila - fiiliskuva

Maria Droc­ki­lan pop up ‑myy­mälä löy­tyy Val­kean 2. ker­rok­sesta Sokok­sen sisään­käyn­nin lähei­syy­destä. Myy­mälä palvelee 15.1.2017 asti ja on avoinna kaup­pa­kes­kuk­sen aukio­loai­ko­jen puit­teissa ma–la 9–21 ja su 11–18.

Maria Droc­kila tekee upeita uniik­keja tai­de­kynt­ti­löitä, joi­den henki syt­tyy eloon polt­taessa. Par­haista, puh­taista raaka-aineista, ilman tuok­suja val­mis­te­tut kynt­ti­lät sovel­tu­vat pol­tet­ta­vaksi arkena ja juh­lassa. Val­mis­tus­pro­ses­sissa ei synny jätettä lain­kaan ja val­miin taide-esi­neen eli kynt­ti­län voi hävit­tää polt­ta­malla.

Lue lisää: Mariadrockila.fi.

Maria Drockila - logo

Ajankohtaista