Ajankohtaista

Me olemme #tyttöjenpuolella!

Tänään 11.10. vie­te­tään kan­sain­vä­listä tyt­tö­jen päi­vää. Tyt­tö­jen päivä muis­tut­taa syr­jin­nästä, jota tytöt koh­taa­vat kaik­kialla maa­il­massa ikänsä ja suku­puo­lensa takia. Tyt­tö­jen päi­vänä 2016 kam­pan­joi­daan lap­siäi­tiyttä vas­taan. Kai­killa maa­il­man tytöillä on oikeus päät­tää omasta tule­vai­suu­des­taan: kou­lu­tuk­ses­taan, pari­suh­tees­taan ja äitiy­des­tään. Lap­siäi­tien koh­dalla tämä ei kui­ten­kaan toteudu – ja tähän haluamme muu­tok­sen. Lue lisää: Plan.fi

Me täällä Val­keassa olemme myös #tyt­tö­jen­puo­lella ja puemme pääl­lemme pink­kiä!

Ajankohtaista