Ajankohtaista

Valkean Lasten Lauantai 15.10.

Tule­vana vii­kon­lop­puna Val­keassa vie­te­tään Las­ten Lau­an­taita. Luvassa haus­kaa ohjel­maa koko per­heelle!

Ohjelma: Paikka:
LegoWear ‑väri­tys­kil­pailu Jas­min las­ten- ja äitiy­sa­sut, 3. krs
Kek­sien­ko­ris­te­lu­paja klo 10–15 Sokos Herkku, ‑1.krs
100 ensim­mäi­selle väri­tys­kirja kau­pan päälle Jungle Juice Bar, 1. krs
Onni Orava vie­rai­lee ja jakaa ilma­pal­loja lap­sille. Valo­ku­vaus­kil­pailu! Ota ja jaa kuva Ins­ta­gra­missa #ros­so­kisa ja voita pizzat kah­delle! Rosso Oulu, 3. krs
Ilma­pal­loja lap­sille Sil­mä­asema, 1. krs
Leti­tys­piste ja ikku­na­maa­lausta klo 10–15 Las­ten Sokos 3. krs
Aar­tee­net­sin­tää Noomi Store, 3. krs
Kas­vo­maa­lauk­sia klo 10–17. Lap­sia­siak­kaille yllä­tys­lahja osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä!  The Body Shop, 1. krs
Vau­vo­jen ja taa­pe­roi­den leik­ki­paikka Ombrel­lino, 3.krs
Ilma­pal­loja ja popcor­neja Polarn O. Pyret, 3. krs
Ajankohtaista