Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkeassa: BACK TO SCHOOL 6.–7.8.

Val­keassa tapah­tuu! Lau­an­taista sun­nun­tai­hin 6.- 7.8. vie­te­tään kaup­pa­kes­kuk­sessa Back To School ‑tapah­tu­maa, ja sinut on kut­suttu! Kou­lu­jen alku on jo nur­kan takana. Val­kea ja sen liik­keet jär­jes­tä­vät rei­lusti ajan­vie­tettä vii­mei­sen loma­vii­kon­lo­pun kun­niaksi. Myy­mä­löissä huip­pu­tar­jouk­sia, jotka voit tar­kis­taa etusi­vulta! Tar­jouk­set voi­massa lau­an­taista sun­nun­tai­hin 6.–7.8.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Lau­an­taina 6.8. klo 12–17
Kesä­katu ja 3. ker­ros

3. ker­rok­sen säpi­nät:

Ilma­pal­loja
Glit­te­rin leti­tys­piste
Super­Park Step­peri
Kas­vo­maa­lausta Sokok­sen las­ten osas­tolla

Kesä­ka­dulla:

12:00–17:00 Dj Ant viih­dyt­tää ylei­söä
Kuvaa itsesi ja kave­risi super­suo­si­tussa Par­ty­booth-bile­va­lo­ku­vaus­ko­pissa!

12:30, 14:30 ja 16:30 Kark­ki­tykki ampuu makei­sia ylei­söön, tule nap­paa­maan suu makeaksi. (Kar­kit tar­joaa Kark­ki­päivä!)

12:00, 13:45 ja 15:30 Jäts­ki­met­säs­tys start­taa! Kerää kaup­pa­kes­kuk­seen pii­lo­te­tut jäts­kit ja osal­listu her­kul­lis­ten pal­kin­to­jen arvon­taan. Jäts­ki­pal­kin­not tar­joaa Sokos Herkku ja Sokos Herkku Kioski.

 

Ajankohtaista