Ajankohtaista

Valkean yötön yö torstaina 16.6.

Koe Val­kean yötön yö ensim­mäistä ker­taa tors­taina 16.6. klo 19–23! 

Luvassa ilmaista ohjel­maa kai­ken ikäi­sille koko illan ajan. Muista pakata tans­si­ken­gät mukaan, sillä yöt­tö­mässä yössä on mah­dol­li­suus kokea jotain aivan uutta: kesäil­lan tans­sit Kesä­ka­dun yöau­rin­gossa. Lisäksi kaup­pa­kes­kuk­sessa voit seu­rata upeita muo­ti­näy­tök­siä ja kuun­nella säväyt­tä­vää live­musiik­kia. Muista hyö­dyn­tää illan aikana myös hui­keat yöt­tö­män yön eri­kois­tar­jouk­set! Kerää mukaan ystä­väsi, per­heesi tai naa­pu­risi, ja ota suun­naksi Kaup­pa­kes­kus Val­kean yötön yö.

Ohjelma:

19:00 & 21:30 Kesä­ka­dulla Tru­ba­duuri Aki Mik­ko­nen

19:00, 20:00 & 21:00 3. ker­rok­sessa Kap­teeni Kas­ke­lotti

19:30 & 21:00 Kesä­ka­dulla muo­ti­näy­tös

20:00 & 22:00 Kesä­ka­dulla kesä­tans­sit (tans­sit­ta­massa Armi & Afri­kan­tähti)

Ajankohtaista