Ajankohtaista

Vapunpäivänä ilmainen bussikuljetus Limingantullista Valkeaan!

13055714_576342299208663_2783885042187472644_o

Oubus Oy:n lii­ken­nöimä ilmai­nen non-stop bus­si­kul­je­tus Limin­gan­tul­lista Val­ke­aan tänään 1.5. klo 11–18.

Bussi läh­tee Limin­gan­tul­lin Pris­man Limin­gan­tien puo­lei­selta sivus­talta 30 minuu­tin välein kohti Val­keaa. Ensim­mäi­nen lähtö klo 10:45. Takai­sin Limin­gan­tul­liin bussi läh­tee Uusi­ka­dulta, Van­han Paloa­se­man koh­dalta.

Ter­ve­tu­loa!

Ajankohtaista