Ajankohtaista

Model Hunt Valkeassa perjantaina 22.4.

LOGO MODEL HUNT copy

Oletko sinä seu­raava huip­pu­malli, mai­nos­kasvo vai catwalk lavo­jen uusi tähti? MODEL HUNT-2016 mal­licas­ting / koe­ku­vauk­set uusille kas­voille Kaup­pa­kes­kus Val­keassa per­jan­taina 22.4.2016 klo 14–20.00!

Fas­hion Model Agency hakee uusia mal­li­kas­voja kai­kista ikä­ryh­mistä koti­mai­sille sekä kan­sain­vä­li­sille mal­li­mark­ki­noille , mai­nos ja muo­ti­ku­vauk­siin,  muo­ti­näy­tök­siin sekä kan­sain­vä­li­siin malli- ja kau­neus­kil­pai­lui­hin. mm: Top Model & Top Male Model Paris, Super­mo­del Int. / Thai­land, Look Of The Year / Italy, Miss Tou­rism Inter­na­tio­nal, China. Miss Grand Inter­na­tio­nal Thai­land jne.

Koe­ku­vauk­sista vali­taan myös ehdok­kaita Oulun Super­mo­del Inter­na­tio­nal-2016 kil­pai­luun sekä Urban Fas­hion Show muo­ti­ta­pah­tu­maan.

Jos kiin­no­tuit, tule roh­keasti Kesä­ka­dulle koe­ku­vat­ta­vaksi!

Ajankohtaista