Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea GRAND OPENING

Kaup­pa­kes­kus Val­kean suu­ria ava­jai­sia vie­te­tään tors­taista 14.4. klo 10 alkaen läpi vii­kon­lo­pun. Neljä tapah­tu­mien täy­teistä ava­jais­päi­vää tar­joa­vat elä­myk­siä, upeita löy­töjä ja muka­vaa viih­ty­mistä kai­ke­ni­käi­sille kaup­pa­kes­kus­kä­vi­jöille.

Valkea_avajaisevent_mitra_nikke_1920x1080px

Tapah­tu­mien kes­ki­pis­teenä toi­mii kaup­pa­kes­kus­kort­te­lei­den väliin sijoit­tuva uusi upea Kesä­katu.

Näh­dään Oulun sydä­messä!

OHJELMA:

Tors­tai 14.4. THE GRAND OPENING

UUSI LOISTAVA KAUPPAKESKUS AVAA OVENSA OULUN SYDÄMESSÄ. TULE JA KOE KAUPPAKESKUS JA KESÄKATU ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA.

klo 10 Val­kean ovet avau­tu­vat!
klo 15 ja 17 MITRA

Päi­vän juon­ta­jana hää­rii Juha Säk­ki­nen.

Lisäksi pal­jon muuta haus­kaa ohjel­maa läpi päi­vän: muun muassa lat­tia­lot­toa, suuri ilma­pal­lon­pu­do­tus ja ilma-akro­ba­tiaa!

Per­jan­tai 15.4. TGIF

Val­kean ensim­mäi­nen per­jan­tai on täynnä hui­keaa ohjel­maa. DJ Kaasi, tubet­ta­jat ZoneVD ja Annika, City­Dance sekä NIKKE ANKARA nos­tat­ta­vat per­jan­taista bile­tun­nel­maa Kesä­ka­dulla. Mik­sei aina voi olla per­jan­tai?

Juon­ta­jana koko päi­vän McAnt!

Klo 11 DJ Kaasi pyö­räyt­tää per­jan­tain käyn­tiin
Klo 15.30 Q & A ZoneVD ja Annika
Klo 16.30 Meet & Greet ZoneVD ja Annika
Klo 19.15 NIKKE ANKARA esiin­tyy ja jakaa nim­ma­reita

Lau­an­tai 16.4. PERHE ON PARAS

Lau­an­taina shop­pail­laan uudessa lois­ta­vassa Kaup­pa­kes­kus Val­keassa koko per­heen voi­min. Shop­pai­lun lomassa syö­dään hyvin, etsi­tään Val­kean aar­retta, pyö­ri­te­tään onnen­pyö­rää, lat­tia­lo­to­taan, kuva­taan koko perhe Par­ty­boot­hissa ja poi­mi­taan kotiin­vie­mi­siksi Val­kean ilma­pal­lot.

Päi­vän juon­taa Tiina Ukko­nen.

Klo 11 Val­kean suuri aar­tee­net­sintä alkaa!
Klo 12, 14, 18 Onnen­pyörä
Klo 13, 15, 18 Tru­ba­duuri Jarmo Kan­tola viih­dyt­tää
Klo 13, 16, 19 Lat­tia­lotto

Sun­nun­tai 17.4. LASTEN VALKEA

Ohjel­maa per­heen pie­nim­pien iloksi koko rat­ki­rie­muk­kaan päi­vän! Jääprin­sessa Elsa, ilma­pal­loja, Salama-auto, pii­rus­tusta, halit­ta­vat peh­mo­hah­mot Onni-Orava, Apsi-Apina, Aulis Pöllö, Jonne Jää­karhu, Musti ja Lysti, pol­kut­rak­to­ri­kiih­dy­tys­kil­pai­lut sekä hat­ta­raa!

Klo 11 Las­ten Val­kea avau­tuu! Juon­ta­jana hul­lut­te­lee koko päi­vän Simi­sami.
Klo 12 UUSI MUUMI-SHOW Lavalla Muu­mi­mamma, Muu­mi­peikko ja Pikku-Myy
Klo 12.30 Onnen­pyörä, jokai­nen pyö­räy­tys voit­taa
Klo 14 ja 16 UUSI MUUMI-SHOW Lavalla Muu­mi­mamma, Muu­mi­peikko ja Pikku-Myy
Klo 16:30 Onnen­pyörä, jokai­nen pyö­räy­tys voit­taa

Oikeu­det muu­tok­siin ohjel­massa pidä­te­tään.

Ajankohtaista