Ajankohtaista

Teknikmagasinet Valkeaan

uutiskuva_teknikmagasinet
Kaup­pa­kes­kus Val­kean uusin kiin­ni­tys on Tek­nik­ma­ga­si­net.

Tek­nik­ma­ga­si­net on ruot­sa­lai­nen viihde- ja kodi­ne­lekt­ro­nii­kan vähit­täis­myyn­ti­ketju, jonka laa­jasta vali­koi­masta löy­tyy nerok­kaita ja haus­koja tuot­teita tek­nii­kan, elekt­ro­nii­kan, hyvin­voin­nin ja har­ras­te­tuot­tei­den saralta.

Tek­nik­ma­ga­si­ne­tilla on pit­kälti tois­ta­sa­taa myy­mä­lää Poh­jois­maissa. Suo­messa ket­julla on ennes­tään 11 myy­mä­lää seit­se­mässä eri kau­pun­gissa.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea toi­vot­taa Tek­nik­ma­ga­si­ne­tin läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi Ouluun!

Ajankohtaista