Ajankohtaista

Valkean avajaisia vietetään 14.4.2016

Nyt se on var­mis­tu­nut! Kaup­pa­kes­kus Val­kea ja sen noin 60 lii­kettä avaa­vat ovensa asiak­kaille tors­taina 14.4.2016. Nopean las­ku­toi­mi­tuk­sen mukaan ava­jai­siin on siis enää 169 päi­vää!
Ava­jais­val­mis­te­lut on käyn­nis­tetty ja nyt on paras aika esit­tää toi­veita ja ideoita tapah­tu­man jär­jes­tä­jille. Minkä Val­kean toi­mi­jan avausta odo­tat innok­kaim­min? Kenen esiin­ty­jän toi­voi­sit näke­väsi Val­kean ava­jai­sissa? Jätä kom­mentti!
Ajankohtaista