Ajankohtaista

Katso tunnelmia Valkean harjannostajaisista

Kaup­pa­kes­kus Val­kean har­jan­nos­ta­jai­sia vie­tet­tiin 22.–23.5. raken­nus­väen ja kut­su­vie­rai­den sekä kaik­kien kiin­nos­tu­nei­den oulu­lais­ten kes­ken. Katso video­kooste har­jan­nos­ta­jai­sista.

Jos kiin­nos­tuit Val­keasta, liity tästä etu­jouk­koon, kuu­let ensim­mäis­ten jou­kossa uuti­set ja saat aika­naan etuja Val­ke­aan.

Ajankohtaista