Arina neuvottelee kesäkadun ja Valkean laajentamisesta

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 16.6. kokouksessaan kesäkadun rakentamisen myös Citycon Oyj:n omistamien keskustatonttien kohdalle.

Päätöksen myötä Kauppakeskus Valkean rakennuttaja Osuuskauppa Arina neuvottelee Citycon Oyj:n kanssa Galleria- ja City-tavaratalon tonttien ostamisesta. Tämä mahdollistaisi Kauppakeskus Valkean sekä Galleria ja Kauppuri -kortteleiden välisen kesäkadun laajentumisen. Samalla olisi mahdollista kehittää tonteilla olevia kiinteistöjä ilman uudisrakentamista.

Katettu, ympärivuotisesti lämmin ja läpikuljettava kesäkatu lisäisi laajentuessaan entisestään Oulun keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Kauppakeskuksen laajentuminen mahdollistaisi uusien vuokralaisten sijoittumisen Valkeaan, mikä lisäisi entisestään myös kauppakeskuksen vetovoimaa.Havainnekuvassa esimerkkinäkymä laajentuneelta kesäkatuosuudelta.

Oulun kaupungin tavoitteena on ollut 2000-luvun alusta alkaen viihtyisän ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittäminen kävelykatualuetta laajentamalla ja lämpimän katetun tilan lisäämisellä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on kaupungin kannalta koettu tärkeäksi keskustan nopea uudistaminen investointeja mahdollistamalla.
Jaa artikkeli: