Ajankohtaista

Tervetuloa harjannostajaisiin!

Kaup­pa­kes­kus Val­kean ylei­sö­har­jan­nos­ta­jais­ti­lai­suus jär­jes­te­tään tule­vana lau­an­taina 23.5. klo 15.30–17.30. Toi­vo­tamme sinut läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi tutus­tu­maan Val­ke­aan!

Ohjelma:

Ter­ve­tu­loa
kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho

Kaup­pa­kes­kuk­sen esit­te­lyä, kuvia ja video

Jää­kie­kon Kanada-malja ja
Julius Junt­tila Oulun Kär­pistä pai­kalla

Onni Orava jakaa lap­sille ilma­pal­loja

Klo 16.00–16.30 Tai­kuri Kari

Klo 17.00–17.30 Jus­ti­mus

Her­ne­keitto- ja mehu­tar­joilu (1000:lle ensim­mäi­selle)

Tilai­suu­den juon­taa Juha Säk­ki­nen

Ajankohtaista