Ajankohtaista

Liity etujoukkoon!

Ter­ve­tu­loa mukaan Val­kean etu­jouk­koon!

Etu­jouk­koon liit­ty­vät kuu­le­vat Val­kean uuti­sia ennen muita. He tule­vat aika­naan saa­maan myös vali­koi­tuja etuja Val­ke­aan.

Ilmoit­taudu etu­jouk­koon tästä

#val­keaoulu
#etu­joukko

Ajankohtaista