Ajankohtaista

Anu Junnikkala-Alho Valkean kauppakeskusjohtajaksi

Keväällä 2016 Oulun ydin­kes­kus­taan avat­ta­van Kaup­pa­kes­kus Val­kean kaup­pa­kes­kus­joh­ta­jaksi on nimi­tetty tava­ra­ta­lo­joh­taja, KTM Anu Jun­nik­kala-Alho. Anun vas­tuulle kuu­luu Val­kean kau­pal­li­nen joh­ta­mi­nen, vuo­kraus­lii­ke­toi­minta sekä mark­ki­nointi ja vies­tintä. Anu hoi­taa vas­tuu­aluetta Sokok­sen tava­ra­ta­lo­joh­ta­jan työn ohella.


Ajankohtaista