Ajankohtaista

Tutustu Valkeaan, katso video

Val­kean val­mis­tu­mi­nen hää­möt­tää keväällä 2016. Kurk­kaa mais­tiai­set tule­vasta kaup­pa­kes­kuk­sesta ohei­selta videolta. Videokli­pistä näet jo ennak­ko­tun­nel­mia siitä, miltä Iso­ka­dun molem­min puo­lin sijoit­tu­vat alu­eet ja katettu kesä­katu tule­vat näyt­tä­mään. 
Miltä Val­kea sinun mie­les­täsi näyt­tää? Pidätkö eri­tyi­sesti jos­ta­kin videolla näky­västä kaup­pa­kes­kuk­sen alu­eesta? Kom­men­toi tänne tai jaa mie­li­pi­teesi Val­keasta somessa #arina365 🙂

Ajankohtaista