Ajankohtaista

Valkean katutaidekilpailu on ratkennut

Marko Ant­ti­lan kil­pai­lu­työ, sija 1.

Val­kean ILO-katu­tai­de­kil­pai­lun voit­ta­jaksi äänes­tet­tiin Marko Ant­ti­lan työ no.7. Mar­kon teos sai 111 ääntä. Voit­ta­jalle luo­vu­tet­tiin 250€:n S‑ryhmän lah­ja­kortti. Toi­seksi tuli Meeri Hen­tilä 82 äänellä. Kisan kuo­pus Aatu tuli roh­keasti kisaan mukaan kadulta. Aatu sijoit­tui kuu­den­neksi ja sai 50€ lah­ja­kor­tin. Lisäksi POP UP ILO antoi Aatulle 4 lef­fa­lip­pua tsemp­pi­pal­kin­tona roh­keasta heit­täy­ty­mi­sestä kisaan mukaan. Aatussa asuu tai­tei­lija.


Kuvassa POP Up ILO:n Pasi Nik­ki­nen,
tai­de­kil­pai­lun voit­taja  Marko  Ant­tila,
sekä Maria Yli­ta­pio  Osuus­kauppa
Ari­nasta.


Kil­pai­lun kuo­pus Aatu Suanto
vas­taa­not­ta­massa  pal­kin­to­aan.

Kii­tos POP UP Ilolle ja Skans­kalle ILO-katuai­de­kil­pai­lun mah­dol­lis­ta­mi­sesta! 
Tässä maku­pa­lat myös muista kil­pai­lu­töistä:

Valt­teri Jylhä
Valt­teri JylhäPasi Nik­ki­nen ja Maria Yli­ta­pio
Kata­riina Kyn­nös
Henri Hon­ka­nen

Pentti Ranta
Meeri Hen­tilä
Aatu Suanto 

Ajankohtaista