Ajankohtaista

ILO-taidekilpailun äänestys on käynnissä

POP UP ILO:n yhdessä Ari­nan ja Skans­kan kanssa toteut­ta­man ILO-tai­de­kil­pai­lun äänes­tys on käyn­nissä. Äänestä omaa suo­sik­kiasi tyk­kää­mällä POP UP ILO:n Oulun Face­book-sivuilla ole­vista kil­pai­lu­töistä. Äänes­tä­jien kes­ken arvo­taan  Lumia 620 ‑puhe­lin.

Kaikki kil­pai­lu­työt ovat nyt näh­tä­villä Iso­ka­dulla Val­kean työ­maa-aidassa.

Töistä kuusi parasta pal­ki­taan ja äänes­ty­sai­kaa on 20.9. saakka. Pää­set osal­lis­tu­maan tästä lin­kistä: ILO-tai­de­kil­pai­lun äänes­tyk­seen

Ajankohtaista