Ajankohtaista

Toinen valituksista peruttu

Citycon on peruut­ta­nut Oulun hal­linto-oikeu­dessa vireillä olleen Val­kean raken­nus- ja aloi­tus­lu­pa­pää­tök­siä kos­ke­van vali­tuk­sensa.

Ajankohtaista