Valitukset viivästyttävät Valkean valmistumista

Saako oululaisille rakentaa lämpimän katutilan? Asumme kaukana Pohjois-Suomessa. Näyttää siltä, että me pohjoissuomalaiset joko rakennamme palvelumme  itse tai niitä ei rakenna kukaan. Helsingistä tai Brysselistä ei kukaan tule rakentamaan meille elämyksiä, matkailuvaltteja tai teollisuutta. Sen sijaan kansainvälinen pörssiyhtiö ja valtion hallintoelin ELY-keskus käyttävät heille kuuluvaa valitusoikeuttaan, mistä tässä tapauksessa voi aiheutua kohtuutonta haittaa palvelujen kehittämiselle. Kauppakeskushankkeessa oululaisille ollaan pohjoissuomalaisten kotitalouksien omistaman osuuskaupan mahdollistamana luomassa uusia monipuolisia palveluja, elämyksiä ja työtä, jolloin myös hyödyt jäävät Pohjois-Suomeen, pohjoissuomalaisille.

Valkean arkkitehtisuunnitelma oli ensimmäisen kerran kaupunkikuvatyöryhmän käsittelyssä huhtikuussa 2013. Kaupunkikuvatyöryhmä käsitteli suunnitelmaa syksyn aikana viisi kertaa. Rakennuslupakäsittely alkoi puoli vuotta myöhemmin syyskuussa 2013. Oulun kaupungin rakennuslautakunta myönsi tammikuussa kauppakeskukselle rakennusluvan. Luvasta äänestettiin rakennuslautakunnassa ja lupa myönnettiin äänin 9-2. Rakennusluvasta jätettiin helmikuussa kaksi valitusta.

Ely-keskus vaatii asemakaavan muuttamista tai poikkeusluvan myöntämistä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valitus koski Isokadun katutason katkaisemista kiinteillä lasiseinillä. ELY-keskus ei vastustanut valituksessaan kauppakeskuksen rakentamista ja Isokadun kattamista, mutta Ely-keskuksen valituksen mukaan katu pitää olla esteettömästi kuljettavissa kadun päästä päähän. Näin ollen lasiseinät eivät saisi ulottua koko kadun leveydellä kävelykorkeudelle. Myönnetyn rakennusluvan mukaan katutaso katkaistaisiin molemmista päistä kiinteillä lasiseinillä, joihin jätetään automaattiovin varustetut 4,5 metriä leveät varustetut kulkuaukot. Katutilan kattaminen ja lasisten päätyseinien rakentaminen on ehdottomasti tämän projektin erityspiirre. Kesäkadun rakentaminen mahdollistaa kaupunkilaisten yhteisen, lämpimän ja viihtyisän olohuoneen sekä kohtaamispaikan. Mikäli päädyt toteutettaisiin ELY-keskuksen vaatimalla tavalla eli avonaisina, ei lämpimän tilan rakentaminen käytännössä olisi mahdollista.

Citycon huolissaan asuinkerrostalon muodosta

Toisen valituksen jätti kiinteistösijoitusyhtiö Citycon, joka omistaa Isokadulla Valkean naapuritalot, kauppakeskus Gallerian sekä Citytalon. Valituksen lisäksi Citycon hakee Valkean rakentamiselle toimenpidekieltoa. Cityconin valitus koskee 12-kerroksisen asuintalon muotoa, sillä suunnitellun asuinkerrostalon rakennusalueen raja ylittyy 9 metriä. Rakennusoikeusneliöt eivät kuitenkaan ylity. Rakennuslautakunta hyväksyi rakennusalueen rajan ylittymisen tammikuussa ns. pienenä poikkeamana. Myöskään kaupunkikuvatyöryhmä ei vaatinut lausunnoissaan pysymään asuntokerrostalon osalta rakennusalueen rajan sisällä. Valkean viereisen korttelin omistaman kiinteistösijoitusyhtiön mukaan suunnitelma varjostaa olemassa olevaa naapurikorttelin rakennelmaa ja on sellaisenaan rakennuskaavasta poiketen liian leveä. Tosiasiassa silloisen kaavapäällikön johdolla tehdyn korttelin viitesuunnitelman mukainen rakentaminen olisi varjostanut valittajan rakennusta enemmän kuin rakennusluvan mukainen rakennus.

Valkea valmistuu keväällä 2016

Valitukset ovat parhaillaan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Mikäli hallinto-oikeus määrää kauppakeskus Valkean rakentamiselle Cityconin vaatiman toimenpidekiellon, rakentaminen keskeytyy mahdollisesti muutamaksi kuukaudeksi. Samalla vaikeutuu ja mahdollisesti viivästyy myös Kivisydämen rakentaminen, koska kalliopysäköinnin ilmanvaihto kulkee kauppakeskuksen läpi. Päätöksiä valituksista sekä toimenpidekiellosta odotetaan syksyllä 2014.

Pitkä rakennuslupaprosessi, Cityconin ja Ely-keskuksen valitukset sekä hankalat pohjaolosuhteet ovat viivästyttäneet rakentamista. Valkean valmistuminen siirtyy vuoden 2016 keväälle. Edellytys tälle on, että toimenpidekieltoa ei tule eikä kumpikaan valituksista mene hallinto-oikeudessa läpi. Valkean suunnittelutyö ja työt työmaalla etenevät tälläkin hetkellä. Parhaillaan työmaalla tehdään perustustöitä ja kellarin runkotöitä.

Jaa artikkeli: