Ajankohtaista

Rakennuslupavaiheen etenemisestä


Kaup­pa­kes­kuk­sen raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­sen vali­tusaika päät­tyi 13.2. Hake­muk­sesta jätet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nessä kaksi vali­tusta.

Ajankohtaista