Ajankohtaista

Nuoret mukaan suunnitteluun

Val­keaa suun­ni­tel­laan yhteis­työssä oulu­lais­ten nuor­ten kanssa. Ainut­laa­tui­sessa jär­jes­te­lyssä Osuus­kauppa Ari­nan kump­pa­nina on Oulun kau­pun­gin lisäksi Kaup­pa­kes­kus­ten nuo­ret ‑hanke, jonka han­ke­vas­taa­vaa Pau­liina Lam­pe­laa haas­ta­tel­tiin eilen Ylen jut­tua var­ten. Lue juttu nuor­ten osal­lis­ta­mi­sesta Ylen sivuilta tästä:

Nuo­ret pää­se­vät suun­nit­te­le­maan kaup­pa­kes­kusta Oulussa

Ajankohtaista