Kaavasta rakennuslupaan


Oulun kaupunki käynnisti keskustan kauppakeskuskortteleita koskevan asemakaavoituksen syksyllä 2007 laatimalla tavoitteet ja aikataulun sisältäneen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelma oli julkinen ilmoitus kaavahankkeesta ja jaettiin tiedoksi kaupungin tekniselle lautakunnalle ja asetettiin julkisesti nähtäville. Kaavoituksen käynnistyessä mm. Galleria-korttelissa oli nykyistä useampia tontinomistajia, joissa suurten hankkeiden edetessä tapahtuu usein muutoksia.
 

Asemakaavaluonnos esiteltiin tekniselle lautakunnalle 2008 alussa. Luonnosta tarkennettiin ehdotukseksi, joka oli teknisen lautakunnan käsittelyssä useita kertoja 2008-2011. Asemakaavoitus sisälsi ohjeellisen viitesuunnitelman, johon kaavaprosessin jälkeisessä varsinaisessa rakennussuunnitteluvaiheessa tulee tarkennuksia ja muutoksia.
Osana asemakaavoitusprosessia Oulun kaupunki ja Osuuskauppa Arina yhdessä Galleria-korttelin muiden tontinomistajien kanssa laativat syksyllä 2011 maankäyttösopimuksen, jossa sovittiin tonttien asemakaavoittamisesta; tavoitteista, ehdoista ja korvauksista. Maankäyttösopimus ja asemakaava liittyvät toisiinsa, mahdollisissa ristiriitatilanteissa noudatetaan asemakaavaan sisältöä.
Asemakaavoituksesta ja maankäyttösopimuksista päätetään kaupunginvaltuustossa, lautakunnan valmistellessa ja kaupunginhallituksen esittäessä niiden hyväksymistä. Galleria-korttelin osalta asemakaavaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa kahteen kertaan syksyllä 2011 ja esitettiin päätettäväksi kaupunginvaltuustolle alkuvuodesta 2012. Asemakaava tuli voimaan maaliskuussa 2012.
Osuuskauppa Arina aloitti kauppakeskuksen tarkemman rakennuslupahakemukseen tähtäävän suunnittelun huhtikuussa 2012. Suunnittelu on monitahoista. Mukana on toistakymmentä suunnitteluosapuolta, esimerkkeinä arkkitehti-, rakenne-, pohjarakennus-, palo- ja turvallisuus-, ympäristö- ja energia-, liikenne- ja kaupalliset suunnittelijat.
Kauppakeskushankkeen suunnitelmia on esitelty, täsmennetty ja hyväksytetty eri viranomaisille useissa vaiheissa. Yhtenä esimerkkinä hanketta on esitelty ja täsmennetty Oulun kaupungin rakennuslautakunnan asettamalle kaupunkikuvatyöryhmälle vuonna 2013 viidesti. Toisena esimerkkinä Galleria-korttelin tontteja on suunnittelun edetessä yhdistetty, minkä johdosta hyvällä suunnittelulla rakennusoikeus on voitu hyödyntää lähes täysimääräisesti.
Oulun rakennuslautakunta myönsi Arinan kauppakeskushankkeelle 8.1.2014 kokouksessaan aloitusluvan ja rakennusluvat. Ensimmäinen lupahakemus jätettiin lokakuun alussa 2013. Lupahakemukset liiteaineistoineen ovat laajoja, jopa satojen sivujen kokonaisuuksia. Lupahakemuksia täsmennetään ja täydennetään tarvittaessa viranomaisten pyynnöstä.
 

Tekstiä päivitetty 9.1. viimeisen kappaleen osalta

Jaa artikkeli: