Ajankohtaista

🎵 Mä ajoin koko yön... KesäkatuPOPpiin!

Arvaatko jo, kuka on Kesä­ka­tu­PO­Pin yllä­ty­se­siin­tyjä? 

Lukui­sia kulta- ja pla­ti­na­singlejä jul­kais­sut ja humo­ris­ti­sista sanoi­tuk­sis­taan tun­nettu STIG on Kesä­ka­tu­PO­Pin yllä­ty­se­siin­tyjä.

Yksi tun­ne­tuim­mista STIG:in kap­pa­leista on vuonna 2014 jul­kaistu jät­ti­hitti “Roy Orbi­son”, joka oli ehdolla Vuo­den bii­siksi vuo­den 2016 Emma Gaa­lassa. Muita tun­net­tuja hit­tejä ovat muun muassa “Puu­maa mä met­säs­tän”, “Ryyppy” ja “Tyttö sinä olet meri­tähti”, jonka STIG levytti Yön Polte ‑yhtyeensä kanssa. Vuonna 2020 STIG oli mukana suo­si­tussa Vain Elä­mää ‑ohjel­massa, jossa hän ihas­tutti eri­tyi­sesti suu­reen suo­sioon nous­seella “Kuningaskobra”-hitillään.

STIG esiin­tyy Kesä­ka­tu­PO­Pissa la 8.10. klo 17:30.

Kesä­ka­tu­PO­Pin esiin­ty­jät ja aika­tau­lut:

13:00 Ilpo Kaik­ko­nen
14:30 Olli Halo­nen
16:00 Konsta Hie­ta­nen
17:30 STIG
19:00 Ram­ses II

Ter­ve­tu­loa!

Ajankohtaista