Tapahtuma
la 16.9.2023

Valkea X Muoti -syysmuotinäytökset la 16.9. Kesäkadun lavalla

Val­keassa sukel­le­taan päi­väksi syys­muo­din kieh­to­vaan maa­il­maan!

Kai­paat sit­ten uutta ins­pi­raa­tiota syk­syyn, vaa­te­kaa­pin sisäl­lön päi­vit­tä­mistä tai muoti on sinulle muu­ten sydä­men asia, tule tsek­kaa­maan muo­ti­ta­pah­tu­mamme muo­ti­näy­tök­set ja syys­muo­din uudet tuu­let!

Lau­an­taina 16.9. Val­kean Kesä­ka­dulla jär­jes­tet­tävä muo­ti­ta­pah­tuma pitää sisäl­lään kolme muo­ti­näy­töstä, joissa esi­tel­tä­vät vaat­teet ovat kaikki Val­kean vali­koi­masta. Lisäksi tapah­tu­ma­päi­vänä luvassa hui­keita tar­jouk­sia Val­kean myy­mä­löissä!

Aika­taulu

12.00 Fall Fas­hion Trends ‑muo­ti­näy­tös
14.00 Fall Fas­hion Trends ‑muo­ti­näy­tös
16.00 Fall Fas­hion Trends ‑muo­ti­näy­tös
Yksi näy­tös kes­tää noin 30 minuut­tia.

Tapah­tu­man tuot­taa Fas­hion Unit.

 

Lue lisää tapah­tu­masta täältä!