Vuo­den kovin shop­pai­lu­päivä on täällä! Val­kean liik­keet pal­ve­le­vat per­jan­taina piden­ne­tyin aukio­loa­join 821. Sokos palvelee 721. Ter­ve­tu­loa hank­ki­maan lah­jat pukin­kont­tiin tai itselle ja hyö­dyn­tä­mään hui­keat alen­nuk­set!

Uusia tar­jouk­sia tip­puu kam­pan­ja­si­vulle per­jan­tain lähes­tyessä! Ota siis seu­ran­taan tämä sivusto, niin et mis­saa par­haim­pia tar­jouk­sia!

Kampanjatarjoukset