Ajan­koh­taista

Mitä on meneil­lään? Ota hal­tuun uusim­mat uuti­set ja elä­väi­sin elä­män­meno Kaup­pa­kes­kus Val­keassa.