Ajankohtaista

SuomiPOP-festivaalin rannekkeenvaihtopiste Valkeassa

Suo­mi­pop-fes­ti­vaa­lia juh­li­taan Oulun Kuusi­saa­ressa 14.–16.7.

Voit vaih­taa fes­ti­vaa­li­lip­pusi ran­nek­kee­seen käte­västi ennak­koon Suo­mi­po­pin ran­nek­keen­vaih­to­pis­teellä Val­kean Kesä­ka­dulla ti–pe 12.–15.7. klo 12–16.

Ajankohtaista